rosen og linealen

rosen og linealenV  elkommen til familien Skriver privat.

Her er intet hemmeligt, men siden indeholder fortrinsvist kun materiale af interesse for kernefamilien og de venner der er knyttet til os. Siden er dedikeret Camilla, Henrik og Peter, og skal ses ud fra deres generation.

- - - Siden er under udarbejdelse og Revision når jeg har tid ..erik@eskriver.dk

Tipoldeforældre.

Schriver familien Skriver Schriver Schriver Schriver eler Skriver Schriver

Eriks Oldemor var Inger Rasmusseen. Hun døde i en ung alder, og hendes mand opkaldte sin gård efter hende. Den hedder 'Ingersminde' og ligger i Sjælle
Inger Rasmussen var gift med Peder Nielsen Skriver født 18.10.1833

Flere af personerne på billederne er medlem af vor familie, men jeg kan ikke sætte navne på dem endnu.

De to første er: Jens Peter Christensen Sølvsten og Ane Nielsen er den sidste slægt af Sølvstenerne,der boede på Sølvstengården


 

Oldeforældre.

Erik Skrivers farmor Eriks farfar Erik Skrivers bedstemor deres bil fra ca 1920
Bodil Marie Sølvsten endnu en Skriever Bodil Sølvsten Marie og Marius familien Schriver og Skriver Gurlis mor Karoline Andersen Ole Cornelius Andersen Marie Christensen

Teksten er rodet, men det kommer der styr på

Eriks farfar var Peter Otto Wilhelm Hansen født den 22. august 1882 på Stigsnæs, Magleby Sogn og farmor Hanne Wilhelmine Mortensen født den 2. maj 1880 i Åstrup Sogn på Falster ?
Eriks morfar var Niels Pedersen Skriver født den 2 juni 1869 i Sjelle Sogn ved Århus(søn af Peder Nielsen Skriver og Inger Rasmussen (opslag45)ydedrligere Ane Rasmine Pedersen Skriver født i Sjelle den 26. maj 1876(opslag119) og mormor Bodil Marie Kristine Sølvsten født 25. juni 1880 i Sjørup Sogn ved Hammel.

Bodil Marie Sølvsteen født på Sølvsteengården i Farre, der ligger mellem Toustrup og Farre og Salling.
Bodil havde 4 brødre, der hed Kresten Sølvsteen, Marius Sølvsteen, Niels sølvsteen og Laurits Sølvsteen. Kresten var skolelærer i Holstebro, gift med Karen, der kom fra missionshjemmet i Taulov. Marius Sølvsteen første kone døde og de havde ingen børn. Han blev derefter gift med en stor gårdmandsdatter oppe fra Melholtegnen. Han var lærer i Melholt. De fik sammen en søn, som kom til at hedde Anker Sølvsteen. Han blev præst. Niels Sølvsteen blev gift med Dortmari. De fik 2 børn. Niels havde saddelmagerforretning i Herskind ikke langt fra Sjelle. Det er naboby til Sjelle. Laurits, der var landmand, blev gift med en der hed Marie. Han fik bestyrepladsen på Harrering Fattiggård. Det gik godt, han var der i mange år, indtil han købte en god lille ejendom ved Sarring. Marie og Laurits havde 5 børn: Anna, Peter; Gudrund og Krestian. Den sidste døde som spæd.
Bodil Marie Sølvsteen kom over til en moster og onkel i Sjelle. De havde ingen børn og der blev hun. Hun lærte husholdning på hotel Skandinavien i Århus.
Hun blev gift med Niels Peter Schriver, søn af Per Niels Skriver. Per Niels Skriver har haft Sjelle Kro, men købte en gammel går i Sjelle. Her byggede han et nyt stuehus, satte en mindeplade på og kaldte gården Ingersminde. Bodils mor hed Inger.
Helga er Henrik, Peter og Camillas bestemor. Helgas far hed Niels Peter Schriver og hans søster hed Birthe. Hun blev senere gift med en gårdmand i Sjelle.

Der er forvirring omkring stavemåden for Schriver, eller Skriver som nogle børn blev døbt under krigene. Men begge stavemåder findes i kirkebøgerne - også for samme slægt.

Gurlis farfar hed Ole Cornelius andersen og hendes farmor hed Caroline Andersen.
Gurlis mormor hed Marie Christensen og morfar Marius Christensen. 

Bedsteforældre.

Eriks far var Werner Hansen født den 19 december 1908 i Oure Sogn på Falster og mor var Helga Sølvsten Schriver født den 20. november 1908 i Sjælle Sogn ved Århus.
De fik 3 børn: Ruth Erik og Hanne i nævnte rækkefølge.
Alle tre blev døbt med stavemåden Skriver og Hansen som efternavn.
Erik blev kaldt for Sølvsten i skolen og Skriver på arbejdspladserne. Konsekvensen blev, at dåbsattester blev ændrede i 1968, og navnet fremover blev Erik Sølvsten Skriver.

Gurlis far var Carl Cornelius Andersen, og mor var Emilie Fallentin Christensen (gift Andersen)
De fik 2 børn: Villy og Gurli i nævnte rækkefølge
 

Gurli

Gurli er født den 5. november 1945 i Horsens.

Hun gik på kildegades skole i 5 år og på Borgerskolen i 5 år. Herfra tog hun realeksamen i 1963. Hun er konfirmeret den 16 oktober 1960.

1963/1964 var hun pige i huset i Zurich. Hun tog handelsskoleeksamen i 1965, hvorefter hun kom i lære som advokatsekretær hos landsretssagfører Stæremose indtil juni 1967. Herefter arbejde hun 1 år i Handelsbanken i Horsens

Sammen med Erik flyttede hun til Roskilde i juni 1968, og fik arbejde i Den Danske Bank i København. Senere var hun 1 år hos rådgivende ingeniørfirma Borch Jensen i Roskilde. Den 1 august 1970 blev hun ansat i HK-københavn, hvor hun var indtil 2006.
Herefter sagde hun sin stilling op og gik på pension.


 

Erik

Erik er født den 5.marts 1942 i Gislinge ved Holbæk.
I en kort periode boede Erik i Sjælle ved Århus. De første 5 skoleår gik Erik i Kvanløse skole, og herefter på Holbæk Private Realskole, hvorfra han tog realeksamen i 1958.

Herefter arbejdede han i nogle måneder som bagerikarl hos bagermester Lund Henriksen i Holbæk, indtil han kom i lære som møbelsnedker på Holbæk Møbelfabrik. Efter endt læretid arbejdede han 1 år som tømrer hos Georg Jensen i Sønder Jærnløse.

Han læste til teknikumingeniør på Horsens Teknikum.
Senere til Merkonom i organisation.

Erik var 3 år hos entreprenørfirmaet August Jørgenssen og Trolesen.
5 år hos rådgivende ingeniørfirma Torkil Laursen i Tåstrup.
5 år hos rådgivende ingeniørfirma BVK-projektering i Tåstrup.
6 år afdelingsingeniør i Gundsø Kommune.
resten af tiden sektionsleder i Københavns Kommunes Afløbsafdeling.
Trådte tilbage som leder i 60-års alderen og var projektleder i Københavns Kommunes rådgivende ingeniører og arkiteter inden han som 62-årig gik på pension.


 

Gurli og Erik

Den 9. januar 1965 mødte Gurli og Erik hinanden på den nedlagte restaurant Lunden i Horsens. den 4. december 1965 blev de forlovet og den 19. november 1966 blev de gift. 

Børnene

Billeder fra forskellige situationer, som kan være fælles for vore børn.
Tekst kommer.

 

CamillaCamilla er født den 19 juni 1975. Den 30 august 1975 ankom hun med flyveren til Danmark.
Fra hun blev født til hun kom hjem boede hun hos en svensk familie i Bombay. 

Henrik

Henrik er født den 25 juni 1976.
Tekst kommer


 

Peter

Peter er født den 25. juni 1976.
Han blev gift med Camilla Toudal den 26 marts 2011 i Ågerup Kirke.


 

Familien

Billeder af den nærmeste familie.


 

Rejser

vore rejsedistanationer

Bil har vi altid haft. Først en rød Cortina årgang ca. 1965. Dernæst en gul Opel Kadet med sortmalede partier. Dernæst købte vi en Sunbeam stationcar . Omkring 1978 købte vi en Toyota Corolla - dårlig bil - kort bekendtskab. Den blev udskiftet med en Volvo. Senere blev det til en Mercedes 124 og i 2007 købte vi en Hyundai Santa Fe varebil på gule plader.

Vi startede allerede i 1967 med et halvtelt. Det blev i 1977 udskiftet med en Compi Camp Plus. Efter den fulgte en campingvogn af mærket Polar, og da børnene rejste hjemmefra solgte vi den og købte et telt. I flere år rejste vi med telt, men med årene bliver det lidt umageligt, så i 2007 købte vi en ny campingvogn af mærket Kabe.

Ind imellem campingferierne rejste vi på charter. Det er en fortrinlig måde at se verden på. Man kommer hurtigt til de vigtige steder, og er der guide på er oplevelserne fantastiske.

Men alligevel - vi ønsker selv at bestemme hvad vi vil se og hvornår, så at rejse på egen hånd er langt at foretrække for os. Og efter indførelse af GPS bliver ruterne anderledes. Vi bliver ofte ledt på andre veje end vi normalt ville have valgt. Det er fint, for her oplever man mange ting, der ligger langt ud over forventningerne.

Uzbekistan; efterår 2013

 

Boligen

I 1968 flyttede de til Dommervænget i Roskilde, hvor de boede indtil de i 1972 købte Moseager 11 i Store Valby ca. 8 km nord for Roskilde. I løbet af årene blev huset ændret og tilasset nødvendige ønsker, og selv efter de snart 40 år der er gået passer huset fortrinligt. 

Øvrig familie

Eriks søster Ruth er født den 20 april 1938. Hun blev gift med Stig Jensen den 12 august 1961. De fik Anette den 4 november 1961.
Eriks søster Hanne er født den 24 juli 1949. Hun blev gift med Frans Vagn Hansen født den 15.juni 1949.
Gurlis bror Willy Vallentin Andersen er født den 9 april 1938. Han blev gift med Ellen som er født den 3 april 1940. De fik June og Jack 

Venner

U-ha der er mange.
Efterhånden får vi også sat både billeder og tekst på.

 

Diverse

Her kommer billeder af de personer eller ting, der står vor familie nær, uden nødvendigvis at have direkte kontakt med os.


 

Dokumenter

udklip fra Gurlis og Eriks bryllup

Siden i Horsens Folkeblad, med billeder af de nye ægtepar


 

Stamtavle

Vor stamtavle er endnu ikke færdig. Hvis du har tilføjelser så kom med dem så vi kan få den rettet.


 

Links

Naver og skolekammerater  Maglemose Å

Siderne til højre tilhører alle - på den ene eller anden måde - vor familie.
De er udviklet af os selv, og relaterer sig til vore aktiviteter. Flere er allerede ændret.


impn19.3.45

                       Skrevet i Eriks scrapbog i 1961 af Werner Hansen.