Helga

Foto fra ca. 1994

tilbage
rosen og linealen