Eriks mor Helga Sølvsten Skriver omkring 1930

tilbage
rosen og linealen