Eriks mor og far
Werner Hansen
Helga Sølvsten Schriver

tilbage
rosen og linealen