Moseager 11 i 1974.

Carl Cornelius Andersen og Emilie Vallentin Andersen var på besøg.
Gurli til højre.
Vi havde fået grus til flisearbejdet.
Hverken vej eller fortov var færdigt. Det skete nogle år senere.

tilbage
rosen og linealen