Moseager 11

den sydvestlige del af huset.

tilbage
rosen og linealen