Fra venstre mod højre:
Erik, Gurli, Frans, Hanne, Stig og Ruth

Det er omkring 1975

tilbage
rosen og linealen