roseen og linealen rev. april 2021.

Slægten: Sølvsten Skriver og Vallentin Andersen.

Tilbage

I anetavlen er søskende angivet med brun farve. Kursiv tekst er noter. Kildemateriale er alle andres optegnelser

Forældre Bedsteforældre Oldeforældre TipOldeforældre Tip-TipOldeforældre Tip-Tip-TipOldeforældre
1/1 Erik Sølvsten Skriver (tidl. Hansen) 5.3.1942 i Gislinge

Ruth Sølvsten Skriver Hansen 20.4.1938 - 25.1.1977. Gift 12.8.1261 i Nykøbing Falster med Stig Jensen. Barn: Annette Jensen 4.11.1961

Hanne Sølvsten Skriver Hansen 24.7.1949. Gift med Frans Vagn Hansen 15.4.1949, børn: Christian, Linda, Jimmy.

2/1 Verner Hansen 19.12.1908 i Ore på Falster - 13.12.1984 Maribo

Gunner Hansen. 31.5.1913 i Avnstrup. Viet i stege 17.3.1939 til Kristine Christoffersen 21.6.1912 i Bissinge

Holten Hansen. 9.5.1911 i Slagelse. Viet i skibsted 14.4.1939 til Helga Petersen 18.9.1909 i Skibsted.

Hørdal Jensen 14.8.1921 blev halvbror

Fra Lars P. Jensens første ægteskab kom:

Laurits Peter Arnold J. 1901
Elna Dorthea J.1902
Bertha Katrine Lilly J.1910

Disse 3 er omtalt på køneke.dk

Verner Hansens erindringer er nedskrevet. Det fylder 40 a4 ark plus billeder. Også på web.
4/1 Peter Otto Vilhelm Hansen 22.8.1882 - 16.12.1918

Marie H. 1875(76)-1885
Alfred Frederik Holten H. 1877
Marius H. ca. 1885 -1901

8/1 Niels Hansen ca 1850 - 19 ? 16/1 Hans Nielsen ca1820 32/1 Niels Hansen 1790
32/2 Marie - blev kun 28 år
16/2 Maren Jensen 32/3
32/4
8/2 Ane Nielsdatter død ca 1910 16/3 32/5
32/6
16/4 32/7
32/8
4/2 Hanne Vilhelmine Jensen 2.5.1880 - 16.11.1947 (fik efternavn Mortensen fra adoptivforældre) Giftede sig 4.10.1920 med Lars Peter Jensen 7.5.1874 - 11.7.1949

Hanne havde 9 søskende:

Bodil Kirstine, Maren,Jens Peder, Jars, Rasmus, Elin Hansine, Else Christine, Ole, Hanne Vilhelmine, Carl Vilhelm.

Bodils søn Vilhelm Alfred mortensen har udvekslet eindringer med Verner Hansen (2/1)
8/3 Ole jensen Tysk 1834(37) - 1910
((Hans Peter Jensen Tydsk 14.9.1845 - 23.3.1909) (Bodil Kirstine J. 1841-1844))
16/5 Jens Pedersen Tydsk 1790 - 1866 32/9 Peder Andreasen 1754-94
32/10 Bodil Jensdatter 1762
16/6 Maren Larsdatter 1821 - 26.9.1888 32/11
32/12
8/4 Kirsten 1839(40)
((Maren Kirstine Pedersen 1838 - 24.1.1883))
16/7 32/13
32/14
16/8 32/15
32/16
2/2 Helga Sølvsten Skriver 20.11.1908 i Sjelle - 1998 i Regstrup v Holbæk.

Ingvar Sølvsten Schriver.Viet til Edith Alstrup. Børn: Inger, Henning, Bent.

Anna Sølvsten Skriver viet til Harding Hardø. Børn: ingen.

Hans Sølvsten Skiver. Omtaltes aldrig. Forbliver ukendt.

4/3 Niels Pedersen(Peter) Skriver 2.6.1869

Birthe Jacobine Pedersen S 1867, Rasmus Nielsen Pedersen S, 1872 - 1874, Ane Rasmine Pedersen S 26. maj 1876

Børnene er fætter/kusine til Peder Pedersen's far ???
8/5 Peder Nielsen (Per Niels) Skriver 18.10.1833 - ca. 1872

Ane Malene Nielsen 1837
Ane Jacobine Nielsen 1839
Birthe Jacobine Pedersen 1867 ???

16/9 Niels Pedersen Schriver 1808 - 1875. En bror til Niels er tipoldefar til Per Walther i Kbh. En bror til Niels kan være i familie med Knud Schriver i Ishøj 32/17 Peder Pedersen 1776
32/18
16/10 Birthe Jacobsdatter 1811- 1846 32/19
32/20
8/6 Inger Rasmusdatter 10.4. 1836 - 1872 (Ingersminde i Sjælle)

Christian R 1833
Ane R 1837
Morten R 1839
Jens Nielsen Hald 1847 (plejesøn)
Ane R 1853 (2.ægteskab)

En af søstrene er oldemor til Peder Rasmussen i Farre
16/11 Rasmus Nielsen 1803 32/21
32/22
16/12 Ane Mortensdatter 1813 - 29.9.1842

2. ægteskab: gift den 29.12.1842 med Maren Sørensdatter
32/23
32/24
4/4 Kristine Bodil Marie Kristensen Sølvsten 25.6.1880- 18.2.1942 født på Sølvstensgården i Farre ved Århus.

Christen C. Sølvsten 3.4.1870
Niels C. Sølvsten 1873
Jens Marius C. Sølvsten 1877
Christian C. Sølvsten 1879.

Bodil..Cristensen er stavet med K i kirkebogen da Helga blev døbt
8/7 Jens Peter Christensen Sølvsten 1847 i Farre

Kirsten C. S. 1837
Peder C. S. 1839
Ane Elisabeth C. S. 1843

16/13 Christen Pedersen Sølvsteen 1810 i Sporup pr. Farre
32/25 Peder Christensen Sølvsteen er født 1764
32/26 Ane Elisabeth Thomasdatter er født 1774
16/14 Ane Jensdatter 1808 Sporup pr. Farre 32/27
32/27
8/8 (Inger) Ane Nielsen 1846 i Farre

Ane Nicoline N. 1849
Bodil Marie N. 1851
Søren Peter N. 1853

16/15 Niels Sørensen 32/29
32/30
16/16 Kirsten Marie Nielsen 32/31
32/32
1/2 Gurli Vallentin Andersen 5.11.1945 i Horsens

Villy Vallentin Andersen 9.4.1938. Gift med Ellen 3.4.1940. Børn: June V.A og Jack V A

2/1 Carl Cornelius Andersen 1908

Georg C A, Frederik C A,
Aage C A, Jørgen C A,
Bodil C A, Grethe C A,
Agnete C A, Ester C A,
Cornelia C A, Agnes C A

Carl og Søskende
4/1 Ole Cornelius Andersen 8/1 16/1 32/1
32/2
16/2 32/3
32/4
8/2 16/3 32/5
32/6
16/4 32/7
32/8
4/2 Karoline 1880 8/3 16/5 32/9
32/10
16/6 32/11
32/12
8/4 16/7 32/13
32/14
16/8 32/15
32/16
2/2 Emilie Vallentin Christensen 1908

Harald Vallentin Christensen blev gift med Tora. Børn: Flemming og Erik

4/3 Marius Christensen 8/5 16/9 32/17
32/18
16/10 32/19
32/20
8/6 16/11 32/21
32/22
16/12 32/23
32/24
4/4 Marie 8/7 16/13 32/25
32/26
16/14 32/27
32/27
8/8 16/15 32/29
32/30
16/16 32/31
32/32