Sølvsten Skriver & Vallentin

Tilbage

rev: maj 2021

rosen og linealen

rosen og linealen

Siden skal ses ud fra Henrik, Peter og Camilla's generation - alt er skrevet efter andres hukommelse - intet rigtigt - intet forkert.

Tip-tip-tip.

Niels Hansen(32/1)blev født på Stigsnæs. Enten var han født arving til Skadrisgården(Skaderedegård)eller også giftede han sig til den. Marie(32/2) blev hans kone, men hun døde kun 28 år gammel. De fik en søn, Hans Nielsen (16/1).

Peder Andreasen (32/9) og hans kone Bodil Jensdatter (32/10) er uoplyste.


Peder Pedersen (32/17) - Han burde have navnet Skriver - men der er ingen oplysninger.

Peder Christensen Sølvsten (32/25) og hans kone Ane Elisabeth Thomasdatter (32/26)- ingen bemærkninger.


 

Tip-tip.

Hans Nielsen (16/1) er født omkring 1820.Han giftede sig med Maren Jensen (16/2). De fik en fæstegård under Borreby. De fik kun et barn: Niels hansen (8/1), hvilket var usædvanligt på den tid. De kan have fået flere, men der kendes kun det ene.

Jens Petersen Tydsk(16/5) giftede sig med Maren Larsdatter(16/6).


Niels Pedersen Skriver(16/9) blev gift med Birthe Jacobsdatter(16/10)

Rasmus Nielsen (16/11) blev gift med Ane Mortensdatter (16/12). Hun døde i en ung alder, og Rasmus giftede sig igen med Maren Sørensdatter.

Christen Pedersen Sølvsten(16/13) fra Sporup blev gift med Ane Jensdatter(16/14) fra Farre.

Niels Sørensen(16/15) blev gift med Kirsten Marie Nielsen (16/16).


 

Tip.

Niels Hansen (8/1) giftede sig med datteren til "Lærkesminde" Ane Nielsdatter (8/2). De blev muligvis gift ca. 1873, for i 1874 fødte Ane et barn som døde kort efter fædslen. Ane blev bedt om at være amme for et barn født 26.5.1874 af en Holstein, der var gift med Borrebys ejer C.V.B. Castenskjold. Dette barn blev døbt Adolf Frederik Holten Castenskjold.
I 1875 eller 1876 fødte Ane en pige der blev døbt Marie. hun døde i 1875. Den 11.4 1877 fødte hun sin første søn, som fik navnet Alfred Frederik holten Hansen (som Castenskjolds).
Den 22.8.1882 fødte Ane endnu en dreng. Han blev døbt i Magleby Kirke, og fik navnet Peter Otto Vilhelm Hansen (4/1)
Nogle år senere fødte Ane endnu en dreng - Marius. Han døde i 1901.

Hans Peter Jensen Tydsk (8/3) blev født på den gård, der ligger for enden af den blinde vej 'Svejsminde' umiddelbart syd for Skjoldtrup på Falster. Han arvede gården, og boede på den med sin kone Maren Kirstine (8/4). De fik 11 børn. Efter Kirstens død drak Hans Peter for meget når han holdt de store fester. Han solgte gården 1 1897 og købte et hus i Bregninge på Falster.


Peder Nielsen Skriver(8/5) blev gift med Inger Rasmusdatter(8/6). Gården Ingerssminde i Sjælle er opkaldt efter hende.

Jens Peter Christensen Sølvsten(8/7) fra Farre blev gift med Ane Nielsen(8/8) fra farre.


 

Oldeforældre.

Peter Otto Wilhelm Hansen (4/1) født på Stigsnæs, Magleby Sogn

Hanne vilhelmine Mortensen (4/2 )født i på gården syd for Skjoldtrup Falster.

Hun blev adopteret af Marie(død 8.4.1940) og Peter Mortenseen i Ore på falster, og fik efternavnet Mortensen. Familier fik ofte mange børn i den periode, og det var almindeligt at man bortadopterede til de, der ingen havde.

Hanne, som altid blev kaldt Johanne, traf Peter Otte i 1907 på Vejløgården syd for Næstved, og den 19.12.1908 fødte hun Verner Hansen.
Peter Otto og Hanne blev gift kort tid før Verner blev født og flyttede til Slagelse i Fruegade 15.
Herfra flyttede de som bestyrerpar til 'Anekjærgård' ved Assentorp ved Stenlille. Senere til en gård i Kalred inden de i 1914 blev bestyrerpar på Højsted (tidl. Rumperup) Fattiggård.
Peter Otto døde i 1918.
Højsted Fattiggård blev nedlagt i 2011. den lå hvor Højsted Overdrev og Kalundborgvej mødes. 1 km mod øst herfra ligger stenen på rastepladsen.

Hanne Vilhelmine giftede sig igen den 4.10.1920 med Lars Peter Jensen.De fik sammen et barn: Hørdal Jensen,Bjerre, Svallerup sogn. Vielsen foregik på Moseby præstegård, Åstrup sogn. Lars Peter Jensen's kone var død nogle år tidligere.
Han havde solgt en gård i Avdebo og var nu vognmand i Svinninge(måske også med sin 2 pesoners røde Loreley). De købte en gård i Bjerge på 30 tdr. land. Det var en ældre firlænget gård midt i byen, lige overfor en bror til Lars, som ejede og drev møllen og samtidig var lillebilmand (den tids taxa).
Gården brændte helt ned, og i 1922 købte de en gård, 'Christianshøj' i Højsted, som de forbedrede ved ombygninger.
De blev tilbudt en god pris for gården og i 1924 købte de Svinninge mølle. Det blev deres sidste hjem.


Niels Pedersen Skriver(4/3) blev født i Sjelle sogn ved Århus. Der findes en oplysning om en person med navnet Ane Rasmine Pedersen Skriver født i Sjelle den 26. maj 1876(opslag119) som tyder på at være en søster til Niels.

Han blev gift med Kristine Bodil Marie Kristensen Sølvsten(4/4) fra Sølvstensgården i Farre.

Sølvstengården ligger stadig på adressen: 'Anbækgårdsvej 40, Farre, 8472 Sporup'. Det er ca. 20 km vest for Århus og ca 7 km fra Sjelle.

Hun Kom over til en moster og onkel i Sjelle. De havde ingen børn og der blev hun. Hun lærte husholdning på hotel Skandinavien i Århus.
Hun blev gift med Niels Petersen Schriver, som har haft Sjelle Kro, men købte en gammel går i Sjelle. Her byggede han et nyt stuehus, satte en mindeplade på og kaldte gården Ingersminde. Til minde om sin mor.
Bodil havde 4 brødre: Der er usikkerhed om hvad de hedder.
En oplysning siger:
Kresten Sølvsteen, Marius Sølvsteen, Niels sølvsteen og Laurits Sølvsteen.
En anden oplysning siger:
Christen C. Sølvsten 3.4.1870, Niels C. Sølvsten 1873, Jens Marius C. Sølvsten 1877 og Christian C. Sølvsten 1879.
Måske finder jeg ud af hvem det i virkeligheden er. Men der er altså flest oplysninger om de sidst nævnte.

Kresten Sølvsten:
var skolelærer i Holstebro, gift med Karen, der kom fra missionshjemmet i Taulov.

Marius Sølvsteen:
Den første kone døde og de fik ingen børn. Han blev derefter gift med en stor gårdmandsdatter oppe fra Melholtegnen. Han var lærer i Melholt. De fik sammen en søn, som kom til at hedde Anker Sølvsteen. Han blev præst. Han havde kontakt med Erik's mor.

Niels Sølvsteen:
Blev gift med Doritmari. De fik 2 børn. Niels havde saddelmagerforretning i Herskind en naboby til Sjelle.

Laurits Sølvsten:
Var landmand, og blev gift med Marie. Han fik bestyrepladsen på Harrering Fattiggård. Det gik godt, han var der i mange år, indtil han købte en god lille ejendom ved Sarring. Marie og Laurits havde 5 børn: Anna, Peter; Gudrund og Krestian. Den sidste døde som spæd./p>

Der er forvirring omkring stavemåden for Schriver, eller Skriver som nogle børn blev døbt under krigene. Men begge stavemåder findes i kirkebøgerne - også for samme slægt.
Ligeledes navnet Sølvbsten, som også staves Sølvsteen.


Ole Cornelius Andersen(4/1) var fisker og blev gift med Caroline Andersen(4/2).


Marius Christensen(4/3) var skomager. Han blev gift med Marie Christensen(4/4)

 

Bedsteforældre.

Verner Hansen(2/1) født i Ore Sogn på Falster. Som 14-årig begyndte han som karl på gårdene med start i hjembæk. Senere på rughavegård ved Eskebjerg. Senere på Refsnæsgården hos godsejer Carl Lawetz. I 1926 som landvæsenselev på Kålund Kloster. i 1927 blev han ansat på Marienborg Gods på Møn. I 1928 kom han til Juellinge ved Karise. I 1929 blev han ladefoged på herregården Møgelkær ved Horsens. Da han skulle rejse derover, fulgte hans mor Hanne ham på vej til færgen i Kalundborg og vinkede farvel.
36 år senere var det så ham der måtte vinke farvel, da Erik tog færgen fra Kalundborg til Århus for at studere i Horsens. Nøjagtig samme rejse.
Den 1.11.1936 gik han på Dalum landbrugsskole. den 11.3.1937 købte han 'Vorgård' ved gislinge på Sjælland.

Han var alene på gården indtil han den 20 juni 1937 giftede sig med Helga Sølvsten Skriver fra Sjælle. Vielsen foregik i Sjælle kirke. De solgte gården i oktober 1945. Ca. 1 måned efter fødtes en pige, som døde under fødslen. Hun blev begravet på Gislinge kirkegård.
De tog til Helgas far i Sjælle og 'holdt en slags ferie' indtil april 1946.

Den 15.4 1946 flyttede de til et ældre hus i Kvanløse syd for Holbæk. Her startede de en maskinstation. Den blev afviklet nogle år efter, da det blev mere udbredt at bønderne selv købte traktorer. Den 1.3.1952 flyttede de til Igelsø Mølle, som var købt nogle år tidligere. Der var formaling af korn og savværk, samt fremstilling af frugtkasser i træ.
Mellem 1940 og 1960 udviklede industrien sig voldsomt. Bønderne købte egne kværne, og mølleriet stagnerede.
Det blev helt afviklet over en kort årrække, mens udviklingen af biavlen stod på. Interessen for bier kom da de boede i Sjelle, og oparbejdelse af bihold skete løbende i alle årene, så omkring 1960 var der over 170 bistader med en årlig avl på ca. 6000 kg honning, svarende til 13300 dåser. Svigtende helbred gjorde, at de blev solgt omkring 1970. Verner blev skilt i starten af 1970 og flyttede til Janet Larsen, Bagskovej 14 i Holeby. Helga blev boende i Igelsø. Verners helbred var dårligt og i den sidste tid var han på Plehjem i Maribo.
Er begravet på de ukendtes grav på Maribo Kirkegård.


Helga Sølvsten Skriver(2/2) er født i Sjelle Sogn ved Århus (kirkebogen fra Slelle side 125). Helga lærte husholdning - det skulle man lære dengang, fordi husarbejde var et fuldtidsarbejde - og var i en periode medhjælper på sygehuset i Århus. Hun blev gift med Verner.
De fik 3 børn: Ruth, Erik og Hanne i nævnte rækkefølge.
Alle tre blev døbt Sølvsten Skriver og Hansen som efternavn.
Hun blev på Igelsø Mølle indtil hun til slut kom til plejehjemmet i Regstrup.
Helga ligger begravet sammen med Ruth på Skt. Mikkels Kirkegård i slagelse - hjørnet mod Parkvej/Smedegade.


Carl Cornelius Andersen(2/1) blev gift med Emilie Vallentin Christensen(2/2). Carl var udlært maskinarbejder og Emilie var uddannet i husholdning. De fik 2 børn: Villy Vallentin Andersen og Gurli Vallentin Andersen.
De købte tidligt et ismejeri som Emilie stor for, og samtidig havde Carl en forretning med udlejning af vaskemaskiner, indtil han nedlagde udlejningen, og derefter hjalp til i ismejeriet. Det drev de så sammen indtil kort før 1970, hvor det blev solgt. De gik Herefter på pension.
Ismejeriet blev af den nye ejer omdannet til købmandsforretning, men han måtte opgive på grund af udviklingen mod indkøbscentre.
Carl og Emilie ligger på de ukendtes gravsted på Østre Kirkegård i Horsens.

 

Gurli

Gurli er født den 5. november 1945 i Horsens.

Hun gik på kildegades skole i 5 år og på Borgerskolen i 5 år. Herfra tog hun realeksamen i 1963. Hun er konfirmeret den 16 oktober 1960.

1963/1964 var hun pige i huset i Zurich. Hun tog handelsskoleeksamen i 1965, hvorefter hun kom i lære som advokatsekretær hos landsretssagfører Stæremose indtil juni 1967. Herefter arbejde hun 1 år i Handelsbanken i Horsens

Sammen med Erik flyttede hun til Roskilde i juni 1968, og fik arbejde i Den Danske Bank i København. Senere var hun 1 år hos rådgivende ingeniørfirma Borch Jensen i Roskilde. Den 1 august 1970 blev hun ansat i HK-københavn, hvor hun var indtil 2004.
Hun sagde sin stilling op og gik på pension.

 

Erik

Erik er født den 5.marts 1942 i Gislinge ved Holbæk.
I en kort periode boede Erik i Sjælle ved århus. De første 5 skoleår gik Erik i Kvanløse skole , og herefter på Holbæk Private Realskole, hvorfra han tog realeksamen i 1958.

Herefter arbejdede han i nogle måneder som bagerikarl hos bagermester Lund Henriksen i Holbæk, indtil han kom i lære som møbelsnedker på Holbæk Møbelfabrik. Efter endt læretid arbejdede han 1 år som tømrer hos Georg Jensen i Sønder Jærnløse.

Han læste til teknikumingeniør på Horsens Teknikum.
Senere til Merkonom i organisation.

Erik var 3 år hos entreprenørfirmaet August Jørgenssen og Trolesen.
5 år hos rådgivende ingeniørfirma Torkil Laursen i Tåstrup.
5 år hos rådgivende ingeniørfirma BVK-projektering i Tåstrup.
6 år afdelingsingeniør i Gundsø Kommune.
resten af tiden sektionsleder og afdelingsingeniør i Københavns Kommunes.
Trådte tilbage som leder i 60-års alderen og var projektleder i Københavns Kommunes rådgivende ingeniører og arkiteter inden han som 62-årig gik på pension i 2004.

Erik blev kaldt for Sølvsten i skolen og Skriver på arbejdspladserne. Konsekvensen blev, at dåbsattester blev ændret i 1968, og navnet fremover blev Erik Sølvsten Skriver.

Der var mange der blev ingeniører i 1968 fra Horsens teknikum

 

Gurli og Erik

Den 9. januar 1965 mødte Gurli og Erik hinanden på den nedlagte restaurant Lunden i Horsens. den 4. december 1965 blev de forlovet og den 19. november 1966 blev de gift.

 

Børnene

Billeder fra forskellige situationer, som kan være fælles for vore børn.

Camilla

Camilla er født den 19 juni 1975. Den 30 august 1975 ankom hun med flyveren til Danmark. Fra hun blev født til hun kom hjem boede hun hos en svensk familie i Bombay.
Hun voksede op på Moseager 11 i Store Valby, og gik i skole i Gundsølille.

Hun har en uddannelse som Profession Barchelor i Sundhed og Ernæring med speciale i markedsføring og produktudvikling.

Hun er salgskoordinator.

Henrik

Henrik er født den 25 juni 1976 på sygehuset i Roskilde. Han voksede op på Moseager 11 i Store Valby, og gik i skole i Gundsølille.

Han er udlært tømrer.

Han er konstruktør, og byggeøkonom.

Han blev gift med Tina Jensen

Peter

Peter er født den 25. juni 1976 på sygehuset i Roskilde. Han voksede op på Moseager 11 i Store Valby, og gik i skole i Gundsølille.

Han er udlært elektrikker.

Han er el-installatør, og ingeniør.

Han blev gift med Camilla Toudal den 26 marts 2011 i ågerup Kirke.

 

Familien

Eriks søster Ruth er født den 20 april 1938. Hun blev gift med Stig Jensen den 12 august 1961. De fik Anette den 4 november 1961.
Eriks søster Hanne er født den 24 juli 1949. Hun blev gift med Frans Vagn Hansen født den 15.juni 1949.
Gurlis bror Willy Vallentin Andersen er født den 9 april 1938. Han blev gift med Ellen som er født den 3 april 1940. De fik June og Jack.

Mærkedage kan ses her
 

Venner

Siden vi flyttede til Roskilde og - nogle år herefter - til Store Valby, har vi haft et nært forhold til flere personer. En del af dem kan du se til højre, men der dukker hele tiden nogle nye op, som endnu ikke har fundet plads i billedarkivet.

 

Rejser

Bil har vi altid haft. Først en rød Cortina årgang ca. 1965. Dernæst en gul Opel Kadet med sortmalede partier. Dernæst købte vi en Sunbeam stationcar . Omkring 1978 købte vi en Toyota Corolla - dårlig bil - kort bekendtskab. Den blev udskiftet med en Volvo. Senere blev det til en Mercedes 124 og i 2007 købte vi en Hyundai Santa Fe varebil på gule plader. En fantastisk bil, som desværre i 2020 og efter 250.000 km valgte at knække sin drivrem. Derefter købte vi en Hyundai Kona hubrid og en hyundai i10.

Vi startede allerede i 1967 med et spejdertelt. Det blev i 1977 udskiftet med en Compi Camp Plus. Efter den fulgte en campingvogn af mærket Polar, og da børnene rejste hjemmefra solgte vi den og købte et telt med ståhøjde. I flere år rejste vi med det telt, men med årene bliver det lidt umageligt, så i 2007 købte vi en ny campingvogn af mærket Kabe. Den solgte vi i 2020.
Desværre fandt Santa Feen ud af, at den ikke mere skulle trække, så den valgte at gå stå af i slutningen af 2020.

Vi kører stadig Hyundai: en i10 til de kortere ture og en Kona hybrid til de lange ture.

Ind imellem campingferierne rejste vi på charter. Det er en fortrinlig måde at se verden på. Man kommer hurtigt til de vigtige steder, og er der guide på er oplevelserne fantastiske.

Men alligevel - vi ønsker selv at bestemme hvad vi vil se og hvornår, så at rejse på egen hånd er langt at foretrække for os. Og efter indførelse af GPS bliver ruterne anderledes. Vi bliver ofte ledt på andre veje end vi normalt ville have valgt. Det er fint, for her oplever man mange ting, der ligger langt ud over forventningerne.

I efteråret 2013 rejste vi til Uzbekistan. Det var interessant at se dette land og opleve den venlige befolkning og deres kultur.
Vi tog mange billeder fra Uzbekistan, og dem har vi valgt at tildele egen web-side

I vores ungdom rejste vi ikke meget. Det var først i 1970'erne der kom gang i rejser. Eriks eneste rejse i hans undgom gik til Bornholm i ca. 1957. Sammen med klassekammeraterne fra Holbæk Private Realskole, boede de i Tejn på et pensionat, ejet af Herman Rømer og hans kone, og datteren Doris. En dejlig tur, der aldrig er gået af glemmebogen.

 

Boligen

I 1968 flyttede vi til Dommervænget i Roskilde, hvor vi boede, indtil vi i 1972 købte Moseager 11 i Store Valby ca. 8 km nord for Roskilde. I løbet af årene blev huset ændret og tilasset nødvendige ønsker, og selv efter de snart 50 år der er gået passer huset fortrinligt. Og vi har en pragtfuld udsigt. Der er interne stisystemer gennem smukke omgivelser til skoler, idrætsanlæg, børnehaver og indkøbscenter. Det er et område der beboes af folk med højere uddannelser eller som er selvstændig erhvervsdrivende. Mange har boet her det meste af deres liv. Her bliver vi så længe vi kan.

min fars vise ord

Skrevet i Eriks scrapbog i 1961 af Werner Hansen.