Eriks mor Helga i sine sene år.

tilbage
rosen og linealen