Moseager 11

Så har gæssene fået nogle små.
Det er en årlig begivenhed at følge dem i opvæksten.
I år 2021 kom svanerne. De udrugede deres unger, blev et par dage hvorefter de gik over i den anden sø.
Måske kunne de ikke enes med gæssene.
Svanerne kom også i 2022.
Det bliver spændende at se om det fortsætter.

tilbage
rosen og linealen