Fra venstre:
Erik, Gurli, Henrik, Tina, Camilla og Peter

Frokost i haven i 2007

tilbage
rosen og linealen