Gurli og Erik i år ca. 1970

tilbage
rosen og linealen