Klassebillede med Henrik i midten i 2. række

tilbage
rosen og linealen