Fra venstre:
Eriks far Werner Hansen, Erik, Tom Hansen, Uffe Hansen, Gurli, Eriks mor, Eriks søster Hanne.

tilbage
rosen og linealen