Polar 570 med en Volvo i Sverige i 1987

tilbage
rosen og linealen